Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Renoveringar snart klara på Franserudsskolan

Ventilation

Ventilationen är installerad i taket under nya takplattor. Foto: Anna Sandström

Under sommaren och hösten har en ny ventilationsanläggning installerats på Franserudsskolan.  Undervisningslokaler och andra utrymmen har fått nya takplattor och väggarna är ommålade. Skollokalerna har också fått nya radiatorer. 

Det här kommer att förbättra arbetsmiljön för elever och lärare under lång tid framöver, säger rektor Lars-Göran Berg.

Hissar och nytt tak återstår

Som vi tidigare skrivit om ska hissar till matsal och NO-sal installeras. Arbetet har fått skjutas upp på grund av uteblivna anbud. Planen är att ha hissar installerade till och med läsårsstarten 2019/2020. Som en del i tillgänglighetsanpassningen genomförs markarbete och ramper byggs. Det finns också ett behov av nytt tak på skolbyggnaden och det planeras in i 2019. 

Tekniska området jobbar med att ta fram en underhållsplan för Franserudsskolan, planen tas fram i samarbete med ett företag i Göteborg.

Fritids blir särskola och Olympen blir fritids

Fritidsavdelningen Diamanten har anpassats för att fungera som särskola.

Den tidigare förskolan Olympen har renoverats för att användas för fritidsverksamheten vid Franserudsskolan. Lokalerna har målats om och fått en allmän uppfräschning, kapprum och toaletter har gjort om för att passa den nya målgruppen.

Tillgänglighetsanpassade vägar

En serpentinväg har anlagts mellan Frasse och Olympen (se bild nedan).

En liknande väg ska också göras mellan särskolan och skolans huvudbyggnad. Tanken är att ha vägen klar till starten av läsåret 2019/2020.

Serpentinväg mellan Franserudsskolan och Olympen.

En tillgänglighetsanpassad serpentinväg är under uppbyggnad. Foto: Anna Sandström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström