Säker trafikmiljö med ny bussterminal i Billingsfors

Skiss

Skiss över den planerade bussterminalen i Billingsfors. Illustration: Anna Sandström

Den gamla bensinstationen längs länväg 172/164 är riven för att ge plats åt en bussterminal som servar både norr- och södergående trafik. Den nya terminalen ger en säkrare trafikmiljö för skolbarnen som slipper korsa genomfartsleden.

Projektering av bussterminalen pågår tillsammans med Trafikverket och Västtrafik. Rivningen är genomförd och nu pågår provtagningar av marken innan arbetet kan fortsätta. Alla mottagare av mark från tidigare bensinstationer kräver provtagning. Det gör att igenfyllnad och återställande av området inte kan göras klart.

Bengtsfors kommun köpte den före detta bensinstationen 2017 - här kan du läsa mer om det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson