Digital process för ekonomiskt bistånd

Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun planerar att digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Hittills finns en e-tjänst där du som har sökt ekonomiskt bistånd kan ta del av beslut, beräkningar och information om utbetalningar.

Vi arbetar även med en e-tjänst för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd på webben. Som ett led i det arbetet kommer vi från och med 1 februari att vara restriktiva med att behandla ansökningar som är ofullständigt ifyllda eller saknar de underlag vi behöver. Den som känner sig osäker på hur ansökningsblanketten ska fyllas i kan få hjälp av individ- och familjeomsorgen.

- Syftet med att införa e-tjänster är att underlätta och förkorta kommunikationsvägarna för den som ansöker om bistånd från oss. På det här sättet blir vi tillgängliga även utanför kontorstid, säger Anna-Karin Råden, chef för individ- och familjeomsorgen i Bengtsfors kommun.

Kontakt

Anna-Karin Rådén
IFO-chef
0531-52 65 03
anna-karin.raden@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström