Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Digital process för ekonomiskt bistånd

Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun planerar att digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Hittills finns en e-tjänst där du som har sökt ekonomiskt bistånd kan ta del av beslut, beräkningar och information om utbetalningar.

Vi arbetar även med en e-tjänst för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd på webben. Som ett led i det arbetet kommer vi från och med 1 februari att vara restriktiva med att behandla ansökningar som är ofullständigt ifyllda eller saknar de underlag vi behöver. Den som känner sig osäker på hur ansökningsblanketten ska fyllas i kan få hjälp av individ- och familjeomsorgen.

- Syftet med att införa e-tjänster är att underlätta och förkorta kommunikationsvägarna för den som ansöker om bistånd från oss. På det här sättet blir vi tillgängliga även utanför kontorstid, säger Anna-Karin Råden, chef för individ- och familjeomsorgen i Bengtsfors kommun.

Kontakt

Anna-Karin Rådén
IFO-chef
0531-52 65 03
anna-karin.raden@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2018
Sidan publicerad av: Anna Sandström