Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Fotografering - så jobbar vi

Om man vill publicera ett foto av personer på sociala medier finns regler att förhålla sig till för såväl kommunen som privatpersoner. Foto: Sofia Magnusson

Under 2018 har vi sett över våra rutiner för hur vi fotograferar och publicerar bilder på personer i kommunens digitala kanaler; hemsidor och sociala media. Bakgrunden är förstås den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som kom i våras, vars syfte är att skydda den enskildes rätt till integritet.

En policy kring bildhantering är nyligen antagen av kommunstyrelsen där de mest grundläggande principerna är beskrivna.

Samtycke

En av bildpolicyns grundprinciper är att vi inte publicerar foton av någon utan att personen i fråga gett sitt samtycke. Om det gäller barn är det vårdnadshavaren som ska samtycka så länge barnet går i förskola eller grundskola. Det är därför viktigt att du som vårdnadshavare fyller i den blankett som lämnas ut vid terminsstart så att vi vet om ditt barn får vara med vid olika fototillfällen.

Offentliga personer, personer i ledande positioner, myndighetspersoner, artister, etc. är undantagna samtyckesprincipen enligt dataskyddsförordningen.

Minimeringsprincipen

De bilder vi tar har ett tydligt ändamål, vi fotograferar och lagrar inga bilder för skojs skull. Du som blir fotograferad har rätt att bli informerad om hur bilden ska användas. De vanligaste anledningarna till att vi fotograferar är förstås för att informera och marknadsföra olika aktiviteter och händelser men det kan också handla om att vi behöver dokumentera eller arkivera en händelse.

Vad gäller för mig som förälder?

I dessa tider med luciatåg och julspel kan det vara värt att veta hur man ska agera som förälder. Generellt sett omfattas man inte av reglerna i GDPR som privatperson så länge man fotograferar och sparar bilder i sitt privata fotoalbum. Om man däremot fotograferar personer och publicerar bilderna på internet gäller kravet för samtycke.

Om bilderna porträtterar barn anses dessa som extra skyddsvärda enligt GDPR då barn kan ha svårt att förutse risker med exponering och förstå sin rätt till integritet. Som förälder bör du alltså väga ditt eget intresse av att sprida bilderna mot barnets intresse av att inte bli exponerad. I våra verksamheter kan det finnas barn med skyddad identitet.

Källa: https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/lucia-fotografering/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer GDPR-information

Här finns mer information om hur vi behandlar personuppgifter samt blankett och e-tjänst för att lämna samtycke.

Kontakt

Om du har funderingar kring vår bildhantering kontakta någon av nedanstående.

Kontakt

Anna Sandström
Webbstrateg
0531-52 60 25
anna.sandstrom@bengtsfors.se

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare
0531-52 60 03
sofia.magnusson@bengtsfors.se

Camilla Magnusson
0531-52 60 10
camilla.magnusson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström