Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Hjälp med snöskottning?

Just nu får vi frågor till oss om den pensionärsservice, i form av snöskottning och gräsklippning, som Bengtsfors kommun, genom arbetsmarknadsenheten, erbjudit i ett antal år. Dessa tjänster är avvecklade sedan våren 2017. Det innebär att du som tidigare köpt tjänster som snöskottning, gräsklippning och trädgårdsarbete inte kan göra det längre.

Anledningar till avvecklingen är att vi som kommun inte bör konkurrera med de privata företag som erbjuder denna typ av tjänster. En annan aspekt är likabehandlingsprincipen, efterfrågan har under senare år varit större än den service vi haft möjlighet att erbjuda. Vi har således inte kunna ge alla samma service. Vi har även sett att det finns ett behov av andra liknande tjänster som vi inte kunnat erbjuda våra kunder.

Vi hänvisar istället till privata aktörer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström