Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Digitala beslut på ansökningar om ekonomiskt bistånd

Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun håller på att digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Det innebär att du som har sökt ekonomiskt bistånd får ta del av beslut i dessa ärenden digitalt från och med 1 februari 2019. Vi kommer inte längre att skicka ut denna information i pappersformat.

För att se beslut, beräkningar och utbetalningar loggar du in på e-tjänsten "Min sida". Tjänsten kräver e-legitimation (mobilt bank-id etc.)

Vi arbetar även med en e-tjänst för att kunna ansöka om ekonomiskt bistånd på webben. Som ett led i det arbetet kommer vi från och med 1 februari att vara restriktiva med att behandla ansökningar som är ofullständigt ifyllda eller saknar de underlag vi behöver. Du som känner dig osäker på hur ansökningsblanketten ska fyllas i kan få hjälp av individ- och familjeomsorgen.

- Syftet med att införa e-tjänster är att underlätta och förkorta kommunikationsvägarna för den som ansöker om bistånd från oss. På det här sättet blir vi tillgängliga även utanför kontorstid, säger Anna-Karin Råden, chef för individ- och familjeomsorgen i Bengtsfors kommun.                  

Kontakt

Anna-Karin Rådén
IFO-chef
0531-52 65 03
anna-karin.raden@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström