Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande
  • Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Grus som ytbeläggning på Lelångenbanan mellan Billingsfors och Bengtsfors

Grus som ytbeläggning på Lelångenbanan mellan Billingsfors och Bengtsfors

Bild på banvallen mellan Billingsfors och Bengtsfors innan fjärrvärmekulverten var anlagd. Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har beslutat att gamla banvallen på Lelångenbanan mellan Billingsfors och Bengtsfors ska vara grusbelagd.

Driftskostnader för vinterväghållning om 50 000 kronor lades in i driftsbudgeten och en omdisponering om 1,2 miljoner kronor för att färdigställa sträckan med ytbeläggning av grus gjordes också. Gatubelysningen längs sträckan fungerar sedan en tid tillbaka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson