Lekpark och multiplan Billingsfors

Multiplan

Foto: Niklas Eriksson

Skolområdet kring Lövåsen i Billingsfors ska utvecklas bland annat ingår multiplan inklusive belysning runt planen, lekplats, sittplatser och planteringar. Upphandlingen av etapp ett avbröts tidigare under 2018 då inkomna anbud vida översteg de avsatta investeringsmedlen. Nu har kommunfullmäktige beslutat att bygga en anläggning med konstgräsplan och öka investeringsbudgeten samt driftsbudgeten för att se till att skolområdet blir utvecklat.

Etapp ett multiplan och lekplats

Kommunfullmäktige beslutade den 2 oktober 2017 om medel till byggandet av lekpark och multiplan i Billingsfors. Upphandlingen av etappen är avbruten och inför ny politisk behandling har en ny och mer detaljerad kalkyl gjorts. Kalkylen visar att projektet tyvärr är underfinansierat. I kommunfullmäktiges beslut ingår därför en ökad finansiering för att bland annat kunna flytta ledningar och göra tillgänglighetsanpassningar. I den nya kalkylen ingår dessutom mer omfattande asfaltering och en ny anpassad sandlåda.

Etapp två parkering, cykelbana och belysning

Finansiering av etapp två (innehållande parkering, cykelställ, ombyggnad av cykelbana, övrig belysning samt ramp) finns med i bugdet 2019. Etappen omfattar även utemiljön inom förskolans inhängnade område.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Niklas Eriksson