Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion om barnomsorgen beviljades

Foto: Anna Sandström

Centerpartisterna Jerker Johansson, Marianne Åhgren och Kåre Karlsson har i en motion önskat att Bengtsfors kommun gör en utredning för att undersöka behov och förutsättningar för ett kvälls-, natt- och helgdagis samt titta på möjlig samverkan med övriga Dalslandskommuner. Kommunfullmäktige beviljade motionen.

I motionen lyfts möjligheten att använda korttidsavdelningen på Bäckängens förskola som en plattform med en enentuell utökning.

Kommunfullmäktige beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning av behovet av en pedagogisk barnomsorg på obekväm arbetstid samt helger och utreda hur en sådan verksamhet kan organiseras. I uppdraget ingår även att undersöka möjlig samverkan med övriga Dalslandskommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson