Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Motion om enskilda avlopp avslogs

Foto: Niklas Eriksson

I en motion vill Per Jonsson (C) se ett tillfälligt stopp för hanteringen av enskilda avlopp i Bengtsfors kommun tills dess att nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp tagits fram i samverkan mellan kommunen och Dalslands miljökontor. Motionen avslås mot bakgrund att kommunen inte kan bestämma att tillsyn och prövning av enskilda avlopp ska upphöra eller tillfälligt stoppas. Dalslands miljö- och energinämnd har skyldighet att ansvara för att miljölagstiftningen efterlevs och prövning och tillsyn enligt lagstiftningen utförs.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson