Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Kultur- och fritidskontorets digitala tjänster ur funktion

För närvarande är kultur- och fritidskontorets tjänster; boka lokaler och sporthallar, ansökan om bidrag och föreningsregister ur funktion.

För att boka lokal, ta kontakt med fritidskontoret direkt. För att ansöka om föreningsbidrag finns pappersblanketter som kan användas istället.

Vi arbetar på att få igång tjänsterna så snart som möjligt.

Kontakt

Johan Lilljeqvist
Handläggare
0531-52 63 52
johan.lilljeqvist@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström