Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

När livet skaver - välkommen till Hälsoforum

Hälsoforum

Känner du igen symtom som stress, sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet, depression eller ångest hos dig själv eller någon närstående? Då är du varmt välkommen till Hälsoforum.

Vi erbjuder informationsträffar och kurser med olika teman med inriktning psykisk hälsa.

Vårterminen 2020

Mindfulnessbaserad KBT-grupp, 8 träffar

Start: måndag 2 mars klockan 14.00-16.00

Halvdag med mindfulnessmeditiationer

Måndag 18 maj klockan13.00-16.00
Välkommen till en tre timmar lång mindfulnesseftermiddag

Vi kommer att ha en kortare inledning och avslutning på eftermiddagen däremellan kommer vi att leda er genom olika meditationer utan annat avbrott än förflyttningar från stol till golv och gående. Allt i ett enhetligt sammanhängande flöde.

Sömnkurs 2 träffar

Kurs 1

onsdag 11 mars och 18 mars klockan 14.00-15.30

Kurs 2

onsdag den 22 april och 29 mars kl 14.00-15.50

I denna kurs ges information om sömn, förändringar av sömnbehov under livet, vad som stärker och utgör hinder för god sömn, tips och råd för att underlätta för bra sömn. Du får möjlighet att själv kartlägga ditt sömnmönster, börja göra förändringar. Det följer vi upp och reflekterar över vid andra träffen på kursen.

Vad är mindfulness

Medveten närvaro innebär att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet. Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka nuet. Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss och styras av tankar och känslor, benämnt som att gå på "autopilot". När man är stressad och har ångest tänker man ofta på det som kommer hända i framtiden, man oroar sig för det som inte ännu har hänt istället för att vara i nuet. Vid nedstämdhet är det vanligt att man ältar det som redan har hänt och är heller inte i nuet.

Kursen innehåller träning av medveten närvaro genom olika former av meditationer samt KBT inslag med syfte att öka medvetenhet om tankar, känslor och beteendens inverkan på vårt psykiska mående.

Kontakt

Tove Noxfeld
Projektledare
0531-52 81 78
tove.noxfeld@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 mars 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström