Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Information till våra leverantörer

Kommunkontoret i Bengtsfors

Foto: Sofia Magnusson

Från och med 1 april 2019 gäller en ny lag om elektronisk fakturering. Den nya lagen innebär att elektronisk fakturering till följd av offentlig upphandling kommer att bli obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar även direktupphandling och köp som görs över disk.

Bengtsfors kommun kommer att ställa krav på elektronisk fakturering i upphandlingssammanhang från och med 1 april 2019.

Den leverantör som inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor från egna ekonomisystem kan använda vår fakturaoperatör Pagero AB:s kostnadsfria, webbaserade leverantörsportal.

    Elektroniska fakturor medför en effektiv och säker hantering och är hållbart ur miljösynpunkt. Det leder till minskade portokostnader, snabbare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

    Kontakt

    Skriv ut
    Senast uppdaterad: 26 mars 2019
    Sidan publicerad av: Anna Sandström