Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Digital process för ekonomiskt bistånd

Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun håller på att digitalisera ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Det innebär att du kan ansöka om försörjningsstöd på webben med hjälp av en e-tjänst. I e-tjänsten kan du även ta del av beslut, beräkningar och information om utbetalningar.

E-tjänsten kräver e-legitimation (mobilt bank-id etc.).

 

Välkommen till socialkontoret i Bengtsfors centrum. Dator för att göra ansökan finns i receptionen.

- Syftet med att införa e-tjänster är att underlätta och förkorta kommunikationsvägarna för den som ansöker om bistånd från oss. På det här sättet blir vi tillgängliga även utanför kontorstid, säger Anna-Karin Råden, chef för individ- och familjeomsorgen i Bengtsfors kommun.

Kontakt

Anna-Karin Rådén
IFO-chef
0531-52 65 03
anna-karin.raden@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juni 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström