Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Bengtsforshus köper fastigheten Björkdungen 5 i Bengtsfors

Kartbild över området

Det blåmarkerade området visar den aktuella tomten.

Efter en tids förhandlingar är det nu klart att Bengtsforshus AB kommer köpa fastigheten Björkdungen 5 i Bengtsfors. Det möjliggör att bygga nya lägenheter centralt och samtidigt tillgodose de lokalbehov som finns för folktandvården/närhälsan.

Pågående diskussioner och avtal med Folktandvården kan nu övergå till handling och lokaler
färdigställas för deras behov. På så sätt frigörs utrymmen i fastigheten Nygård som är nödvändiga för närhälsans behov.

Köpet innebär också att fler moderna bostadslägenheter kan byggas centralt i Bengtsfors, vilket är nödvändigt för en positiv utveckling av tätorten. En nybyggnation på Björkdungen 5 inkräktar inte på kommunikationer, tillgänglighet, trafik och parkeringar centralt i tätorten.

Alternativet till byggnation på Björkdungen har varit att uppföra ett nytt hus på upp till fem våningar på Nygårdsparkeringen. Vi har under hela denna process varit skeptiska till att bygga på parkeringen, men har med tanke på folktandvårdens och närhälsans behov inte förrän nu kunnat avskriva de planerna, säger kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson