Dalslands läsbuss byter skepnad som en kameleont

Läsbuss

Läsbussen är en färgglad buss som dekorerats med kameleonten Läster. Foto: Jan Andersson

Under sommaren kommer Dalslands nya, gemensamma läsbuss att dyka upp här och var i landskapet. Bussen kommer bland annat att besöka Bengtsfors kulturvecka. Besök på skolor och förskolor finns också med i planerna.

Syftet med läsbussen är att lyfta fram läslust och bibliotekens verksamhet och ska inte förväxlas med den traditionella bokbussen med reguljära turer. Läsbussen ska användas på torg och under evenemang i kommunala och ideella verksamheter. Bussens innehåll och personal anpassas utifrån det uppdrag den medverkar vid. Läsbussen bokas och mobiliseras med personal från biblioteken i Dalsland.

Läsbussen har finansierats via stöd från Statens kulturråd och ingår i Bibliotek Dalsland som är Dalslandskommunernas bibliotekssamarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 juni 2019
Sidan publicerad av: Anna Sandström