Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Banvaktarstugan i Billingsfors nu sommarcafé

Banvaktarstugans sommarcafé. Foto: Sofia Magnusson

Den gamla banvaktarstugan i Billingsfors köptes in av Bengtsfors kommun under 2018 som ett led i att utveckla Billingsfors centrum. Fastigheten har renoverats och används nu som sommarcafé och informationsställe för turister.

Utemiljö och samlingsrum har tillgänglighetsanpassats och samlingslokalen är renoverad. Sommarcafét drevs under sommaren 2019 av föreningar på orten.

Banvaktarstugan användes som förtidsröstningslokal vid valet i september 2018 och i samband med EU-valet i maj 2019.

Foto: Sofia Magnusson

Foto: Sofia Magnusson

Bokskåp vid gamla banvaktarbostaden i Billingsfors

Bokskåp vid gamla banvaktarbostaden i Billingsfors. Foto: Sofia Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson