Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Jonny Spångberg ny biträdande rektor på Bengtsgården

Jonny Spångberg biträdande rektor på Bengtsgården

Jonny Spångberg, foto: Sofia Magnusson

Jonny Spångberg blir ny biträdande rektor efter Patrik Edvardsson som börjar jobba som rektor på Franserudsskolan. Jonny har varit anställd som lärare på Bengtsgården det senaste läsåret, så han är inte ett helt nytt ansikte för personal och elever.

Jonny har jobbat som lärare i matematik och NO både på Bengtsgården och tidigare på Strömkullegymnasiet.

Det ska bli intressant att börja ett nytt uppdrag och jag ser verkligen fram emot att starta som biträdande rektor, säger Jonny Spångberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 augusti 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson