Är du en av 800 som fått medborgarundersökningen?

Bild

Illustration: Sofia Magnusson

Nu är det dags för årets omgång av SCB:s medborgarundersökning. I dagarna får 161 500 invånare i 135 kommuner runt om i Sverige en enkät i brevlådan och därmed möjlighet att tycka till om verksamheterna i sin kommun och hur det är att bo och leva där. I Bengtsfors kommun är det 800 personer som får svara på enkäten.

Medborgarundersökningen är en enkätundersökning som SCB, på uppdrag av Sveriges kommuner, genomfört sedan 2005. Tidigare genomfördes undersökningen två gånger per år, men från och med 2017 genomförs den en gång per år.

Intresset för medborgarundersökningen är stort  och i årets omgång är det 135 deltagande kommuner (i fjol var det 111 kommuner). Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter för kommunerna att jämföra sina resultat med andra kommuner med liknande förutsättningar.

De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval, som tas från befolkningsregistret. I kommuner med färre än 10 000 invånare mellan 18-84 år dras 800, 1 200 i kommuner med 10 000 till 59 999 invånare och 1 600 i större kommuner.

För att få bästa kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. I enkäten får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. De får också säga hur de upplever den kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den som är med i undersökningen kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben. Webbenkäten är anpassad för att det ska vara lätt att svara via sin smarttelefon eller läsplatta.  Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på engelska, finska eller spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Resultaten av höstens undersökning kommer att skickas till de deltagande kommunerna i början av december och den 20 december kommer resultaten att finnas i Statistikdatabasen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

För information på andra språk och vanliga frågor och svar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 augusti 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson