• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Stor andel svenska råvaror används till förskola, grundskola, särskilda boenden och hemtjänsten

Stor andel svenska råvaror används till förskola, grundskola, särskilda boenden och hemtjänsten

Göran Wahlgren, måltidschef, intervjuas av SVT kring det faktum att vi i kommunen använder nästan uteslutande svenskt kött till våra förskolor, grundskolor, särskilda boende och hemtjänst. Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har de senaste dagarna uppmärksammats på grund av att måltidsenheten till 98 procent använder svensk kött till måltiderna för barnomsorg, grundskola och äldreomsorg. Vid en titt på statistiken visar det sig att måltidsenheten även använder en stor andel svenska råvaror över lag. Alla ägg som används är till exempel svenska och mejerivarorna till 98 procent.

Kommunens livsmedel upphandlas i samarbete med övriga Dalslandskommuner samt Säffle kommun. En gemensam livsmedelspolicy används som styrdokument för att säkerställa en hög livsmedelskvalitet. Vid upphandlingar ställs krav på hög livsmedelskvalitet, god djuromsorg i alla led, miljöhänsyn, etik och mänskliga rättigheter etcetera.

Målsättningen på sikt är ökad andel inköp av regionalproducerade och ekologiska livsmedel. En stor andel mjölk, fil och yoghurt är ekologiska liksom bananer, kaffe, te och kakao som dessutom är rättvisemärkta. Vi använder också en stor andel nyckelhålsmärkta produkter, säger Göran Wahlgren som är måltidschef i kommunen.

Att allt fler närproducerade varor köps in skapar positiva effekter, bland annat en ökad omsättning för det lokala näringslivet. Det kan också bidra till ett öppet odlingslandskap som också är värdefullt. Livsmedel - och måltidspolicyn ska främja till en god hälsa och ett gott välbefinnande för samtliga matgäster, där fokus läggs på måltidsordning, måltidsinnehåll, måltidsmiljö och bemötande samt att servera närproducerade och svenska livsmedel. Kostenheten fortsätter att köpa in säsongsanpassade, ekologiska och rättvisemärkta livsmedel samt fisk från hållbara fiskebestånd. Idag köper måltidsenheten i Bengtsfors kommun in ekologiska och rättvisa produkter till 20 procent.

Cirka 23 procent av livsmedlen som används i våra kök är närodlade och/eller närproducerade (inom en radie på cirka 25 mil). Exempel på närodlade/närproducerade livsmedel som används är mjölk, yoghurt, ägg, mjöl, kött och gryner.

Vill du veta mer om vår måltidsenhet kan du bland annat följa deras instagramkonto @maltidsenhetenbengtsfors.

Statistik livsmedel Bengtsfors kommun, första halvåret 2019

Livsmedel

Ursprung

Köttvaror

Svenskt till 98 procent

Fågel oberedd

Helsvenskt

Mejeri mjölk

Svenskt till 98 procent

Mejeri ost

Svenskt till 75 procent

Ägg råa

Helsvenskt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 september 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson