Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Ny bussterminal i Billingsfors för säker trafikmiljö

Skiss

Skiss över den planerade bussterminalen i Billingsfors. Illustration: Anna Sandström

Den gamla bensinstationen längs länväg 172/164 är riven med tanken att ge plats åt en bussterminal . Syftet är en säkrare trafikmiljö för skolbarnen som slipper korsa genomfartsleden.

En dialog pågår tillsammans med Trafikverket och Västtrafik, kring hur projektet ska utvecklas.

Bengtsfors kommun köpte den före detta bensinstationen 2017 - här kan du läsa mer om det.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 oktober 2019
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson