Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ny bussterminal i Billingsfors för säker trafikmiljö

Skiss

Skiss över den planerade bussterminalen i Billingsfors. Illustration: Anna Sandström

Den gamla bensinstationen längs länväg 172/164 är riven med tanken att ge plats åt en bussterminal . Syftet är en säkrare trafikmiljö för skolbarnen som slipper korsa genomfartsleden.

En dialog pågår tillsammans med Trafikverket och Västtrafik, kring hur projektet ska utvecklas.

Bengtsfors kommun köpte den före detta bensinstationen 2017.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson