Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Förbättringar i utemiljön vid Björkåsens förskola

Tidigare bild från utemiljön på Björkåsens förskola. Foto: Sofia Magnusson

Utemiljön vid Björkåsens förskola får ett litet lyft. Bland annat med en ny kulle för lek och en ny gungställning.

I satsningen ingår också dränering på platsen och byggnation av förråd samt solskydd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson