Höga flöden i Upperudsälvens sjösystem

Foto: Sofia Magnusson

Den senaste tidens nederbörd har lett till höga flöden och vattennivåer i sjöar och vattendrag. Vi har därför rapporterat utvecklingen kring nivåerna i några sjöar under december månad. Eftersom nivåerna nu sjunker så är avslutar vi nu uppdateringen och återupptar den om nivåerna åter börjar att stiga. Det är fortfarande höga vattenflöden så vi ber markägare och båtägare att se över sina bryggor och båtar så att de inte sliter sig och orsakar skador.

SMHI har utfärdat en klass ett varning för den nedre delen av Upperudsälven, men konstaterar nu att flödet har kulminerat och väntas ligga över klass 1-nivå resten av året. Varningen utfärdas med anledning av långvarigt regn samt redan höga vattennivåer i sjöarna.

Definition för varning klass ett höga flöden

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Det kan medföra mindre översvämningsproblem. Om prognosen ändras till ännu kraftigare flöden uppdateras varningen till en högre varningsklass.

Lelång - uppmätt vattennivå vid Bengtsfors

Datum

Vattennivå*

11 december 2019

2,48

12 december 2019

2,53

13 december 2019

2,57

14 december 2019

2,60

15 december 2019

2,62

16 december 2019

2,63

17 december 2019

2,66

18 december 2019

2,68

19 december 2019

2,67

20 december 2019

2,66

23 december 2019

2,64

27 december 2019

2,53

30 december 2019

2,25

*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 (28 november) som var 3,46 meter

Stora Le - väster om damm vid Lennartsfors

Datum

Vattennivå*

11 december 2019

2,65

12 december 2019

2,68

13 december 2019

2,68

14 december 2019

2,70

15 december 2019

2,70

16 december 2019

2,71

17 december 2019

2,72

18 december 2019

2,71

19 december 2019

2,70

20 december 2019

2,69

23 december 2019

2,68

27 december 2019

2,69

30 december 2019

2,66

*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 (27 november) som var 3,26 meter

Laxsjön

Datum

Vattennivå*

11 december 2019

76,41

12 december 2019

76,45

13 december 2019

76,49

14 december 2019

76,52

15 december 2019

76,56

16 december 2019

76,58

17 december 2019

76,59

18 december 2019

76,60

19 december 2019

76,59

20 december 2019

76,54

23 december 2019

76,54

27 december 2019

76,48

30 december 2019

76,36

*Att jämföras med det högsta värdet från år 2000 som var 77,30 meter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 januari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson