Barn i föräldrars fokus - BiFF

Illustration: Sofia Magnusson

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är ett erbjudande om föräldragrupp till föräldrar som separerat och inte kommer överens i frågor som rör barnen.

Hur kan du hjälpa ditt barn vid en separation?

När föräldrar separerar påverkas barnen och denna grupp ska hjälpa föräldrar att utveckla ett stödjande föräldraskap. Välkommen till tre grupptillfällen med fokus på barnen.

Innehåll

  • Barns behov
  • Risk- och skyddsfaktorer
  • Föräldraskap

Vi träffas vid tre tillfällen, två timmar per gång, på Norrtull i Åmål. Om båda föräldrarna önskar delta erbjuds ni olika grupper. Nästa grupp startar hösten 2020. Föräldragruppen vänder sig till föräldrar som bor i Dalslandskommunerna.

Kurstillfällen

9 mars, 16 mars samt 23 mars. Samtliga gånger kl 16.30-18.30.

Anmälan och information

Anmälan sker till familjerätten Dalsland, telefon 0532-170 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30 eller via familjdalsland@amal.se.

Här kan du läsa mer om vårt arbete inom familjerätten Dalsland.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson