Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Renovering av avloppsledningar med spännande teknik

PVC-rör med en speciell U-formad profil som reducerar rördiametern används vid renoveringen av ledningarna. Formen gör så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av vinsch.Foto: Sofia Magnusson

Bengtsfors kommun har anlitat företaget Svatek för att renovera avloppsledningar. Just nu renoveras ledningar på Övre Terassgatan i Billingsfors, där pågår renoveringen under vecka 2-4. Tekniken går ut på att installera ett nytt rör inuti det gamla, vilket är både tids- och kostnadseffektivt.

Vid tillverkningen omformas PVC-rör till en speciell U-formad profil, vilket reducerar rördiametern så att röret lätt kan dras in i en befintlig ledning med hjälp av vinsch.

Innan det formpassade röret förs in i den befintliga ledningen, rengörs det gamla befintliga röret. När det nya PVC-röret kommit på plats, återfås den ursprungliga runda formen genom ånga och tryck. Rören är förvärmda i en mobil värmeanläggning att vilket gör att omformningsprocessen förkortas rejält. I ett sista steg ansluts servisledningar och brunnar.

Mobil värmeanläggning. Foto: Sofia Magnusson

Väl på plats omformas röret genom att ånga och tryck tillförs. Foto: Sofia Magnusson

Här syns hela den mobila anläggningen som sköter renoveringen av avloppsledningarna på Övre Terassgatan. Foto: Sofia Magnusson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 januari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson