Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ekonomiska och miljömässiga besparingar på gatu- och vägbelysning

Foto: Sofia Magnusson

Tekniska området har tittat på lösningar för att både spara pengar, men också i viss mån spara miljön genom att byta ut äldre energislukande gatubelysning. Kommunfullmäktige har i sitt budgetbeslut minskat budgeten för gatu- och vägbelysning med 300 000 kronor.

Så här görs besparingarna

Besparingar kommer att göras genom:

 • att minska tiden då gatubelysningen lyser med hjälp av skymningsrelä eller tidsinställning.
 • att släcka belysningen under delar av sommarmånaderna, då är det ljust länge.
 • minskat underhåll, översyn av vägbelysningen kommer att ske en gång per år (mot tidigare tre gånger per år). Då byter vi ut trasiga lampor.
 • att byta ut energislukande armaturer till andra mer energieffektiva alternativ på så många ställen som möjligt.
 • att släcka vissa områden – det gäller kortare sträckor på anläggningar med trästolpar, dåliga kablar/skåp eller energislukande armaturer. Mer detaljerad information om vilka områden som berörs hittar du här nedanför.

Gustavsfors

 • Byte av 45 belysningsarmaturer på Nästegårdsvägen. Gamla kvicksilverarmaturer byts mot LED.
 • Borttagning av 12 kvicksilverarmaturer på trästolpar längs väg 172 efter avtagsväg mot Lennartsfors och norrut mot Årjäng

Bengtsfors

 • De yttersta områdena på Trafikverkets vägar norr och väster om tätorten släcks.
 • Belysningsträckor på Ödegården och Huvudgingen berörs men möjlighet för överlåtelse kan bli aktuell.

Skåpafors

 • Gamla kvicksilverarmaturer tas bort vid stigen Hagenvägen/Skogsvägen

Laxarby

 • Fem gamla kvicksilverarmaturer tas bort vid Trekanten.

Billingsfors

 • Del av Strandvägen och norra infarten till Billingsfors släcks.
 • Gamla armaturer med natrium och kvicksilver samt blanktråd emellan tas bort på del av Stuputvägen.

Dals Långed

 • Gamla kvicksilverarmaturer tas bort på övre del av Parkvägen
 • 27 armaturer med kvicksilver släcks på Trafikverkets väg vid Bräcka samt fem armaturer mittemot Fabriksvägen, Seland

Tisselskog, Ekebol och Dingelvik

 • Här släcks belysning (kvicksilverarmaturer) längs trafikverkets vägar med 59 belysningspunker i Tisselskog, 30 stycken i Ekebol samt 20 stycken i Dingelvik. Möjlighet för överlåtelse utreds.

Bäckefors

 • Gamla kvicksilverarmaturer på sträckan mellan korsningen vid Facklan till korsningen till Dalslands sjukhus tas bort.
 • Söder om Bäcke kyrka släcks 8 belysningspunkter.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 februari 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson