Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Förbättringsarbeten utförs på svängbron i Bengtsfors

Bild på slussområdet med svängbron

Svängbron i anslutning till slussen och slussområdet i Bengtsfors kommer att förbättras för pålitligare drift med mera. Foto: Sofia Magnusson

Kommunfullmäktige har anslagit investeringsmedel till att förbättra svängbron i anslutning till slussen i Bengtsfors. Svängbron är i behov av renovering för att förbättra driftssäkerheten och minska risken för att bron stängs av. 

Det arbete som kommer att genomföras är:

  • Gammal asfaltsbeläggning tas bort och ett nytt slitlager läggs på
  • Vridhjul, rälsbana, växellåda rengörs/inspekteras
  • Elektriska drivmotorer byts ut mot nya
  • Drivaxel med stödlager byts
  • Excentermekanik demonteras och inspekteras
  • Brons kontaktytor inspekteras och justeras
  • Rost avlägsnas där det är möjlig, därefter bättringsmålas bron
  • Synliga delar av stålkonstruktionen målas

Arbetet kommer att påbörjas i februari 2020.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson