Allas ansvar att förhindra smittspridning

Regeringen och landets myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla individer har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset i samhället. Här har vi samlat råd och rekommendationer på vad du bör, kan och får göra. 

Stäng meddelande

Åtgärder med anledning av Coronavirus, Covid-19

Denna information publicerades: 2020-03-11 16.53

Informationen uppdaterades senast: 2020-03-19 17.12

Folkhälsomyndigheten höjde den 10 mars risknivån för smittspridning av coronaviruset till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Med anledning av det vidtar Bengtsfors kommun några åtgärder för att hindra smittspridningen och skydda sköra människor.

Alla kan bidra till att förhindra smittspridning genom att inte smitta andra. Vi betonar vikten av god handhygien och att inte utsätta andra människor för smittorisk om du är sjuk.

Åtgärder i nuläget för att begränsa smittspridning

  • Anslag sätt upp på alla byggnader med kommunala verksamheter om att inte gå in om du har symptom på luftvägsinfektion, till exempel snuva, hosta, feber.
  • Kommunens IT-enhet skapar förutsättningar för att hålla möten på distans via digital teknik och att personal kan jobba hemifrån.
  • Vi undviker kroppskontakt genom att inte skaka hand med varandra. Alla medarbetare påminns om vikten av god handhygien.
  • En central TIB-funktion (tjänsteperson i beredskap) är aktiverad för att chefer inom kommunens organisation ska kunna få stöd och kunna informera om aktuellt läge.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson