Allas ansvar att förhindra smittspridning

Denna information publicerades: 2020-03-26 12.48

Informationen uppdaterades senast: 2020-11-27 09.40

Skydda dig själv och andra från smittspridning.

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Rekommendationerna kommer från Folkhälsomyndigheten och andra svenska myndigheter.

Jag är frisk (och under 70 år)

Sköt din hygien

Tvätta händerna regelbundet och alltid före måltid, efter toalettbesök samt när du varit i offentliga miljöer. Tvål och vatten räcker. Nys och hosta i armvecket. Peta dig inte ögon, näsa och mun när du är i offentliga miljöer.

Ta ansvar i samhället

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten innebär att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att hålla avstånd till varandra på exempelvis jobbet och i affären etc.

Ta ansvar i samvaro med andra

Placera er med tilltaget avstånd mellan varandra, undvik närkontakt (handskakningar och kramar etc.) vid fysiska möten. Om det går lika bra att träffas digitalt - gör det.

Besök inte äldre och sjuka

Undvik att besöka dina nära och kära som är över 70 år, ring eller ha digital kontakt istället. Besök inte någon som är på sjukhus och undvik att besöka de som bor på ett särskilt boende eller gruppboende.

Hjälp människor över 70 år

Hjälp människor i din närhet som är över 70 år att handla mat och utföra andra ärenden som skulle innebära en smittofara för denna riskgrupp.

Jobba om du är frisk

Jobba hemifrån om det fungerar på din arbetsplats.

Sociala sammanhang

Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.

Träna ansvarsfullt

Fortsätt att träna men gör det gärna utomhus och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Jag är frisk (och över 70 år)

Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Jag är sjuk eller har sjukdomssymtom

Stanna hemma

Om du arbetar eller går i skola, stanna hemma om du har symtom som snuva, hosta eller feber. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Följ dessa rekommendationer även vid lindriga symtom.

Undvik kontakt

Undvik all kontakt med andra människor. Det är din skyldighet enligt smittskyddslagen att inte utsätta andra för smittorisk.

Sköt din hygien

Tvätta händerna regelbundet och alltid före måltid, samt efter toalettbesök. Tvål och vatten räcker. Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan kastar direkt i soporna.

Ta kontakt med sjukvården

Om du upplever att du inte kan ta hand om dig, ring 1177 för råd om eventuell vidare vård. Åk inte till vårdcentralen.

Jag har eller har haft konstaterad Covid-19

Du som har en konstaterad Covid-19-smitta ska hålla dig isolerad i ditt hem. Du bedöms som smittfri efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring, när det dessutom gått minst sju dygn sedan insjuknandet. För personal inom vård och omsorg med misstänkt eller konstaterad covid-19 gäller samma tidsgränser, med tillägget att de alltid bör provtas vid misstanke.

Om du tagit ett positivt test men inte uppvisar några symtom bedöms du som smittfri sju dagar efter provsvaret. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får man räkna från insjuknandedagen. Om du nyligen haft symtom förenliga med Covid-19 kan man räkna från den insjuknandedagen.

Inom särskilda boenden för äldre samt korttidsvård och miljöer med särskilt känsliga individer så tillämpas, med hänvisning till försiktighetsprincipen, tidsgränsen minst två dagars feberfrihet och stabil förbättring samt 14 dagar efter insjuknande.

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst två dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på intensivvårdsavdelning.

Engelska

Skydda dig och andra från smittspridning

Finska

Suojele itseäsi ja muita infektion leviämiseltä.

Somaliska

Adigu is ilaali dadka kalena ka ilaali in cudur ku faafo

Arabiska

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström