Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Räddningstjänsten övar onsdagar under april

Foto: Sofia Magnusson

Räddningstjänsten har olika insatsövningar i Bengtsfors tätort den 1, 8, 15 och 22 april. Genom att informera om att övningarna pågår dessa dagar vill vi undvika att oroa allmänheten i onödan.

Insatsövningarna kommer att ske under dagtid och på olika ställen i Bengtsfors tätort främst i närheten av EKA Miljörum. Det kommer att handla om övningar kring brand och andra tillbud/olyckor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 mars 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson