Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Så förhindrar vi smittspridning i skola och förskola

Denna information publicerades: 2020-04-03 09.33

Informationen uppdaterades senast: 2020-05-13 16.49

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset som nu finns i alla samhällen - det är regeringens och svenska myndigheters tydliga budskap.

Friska barn ska vara i förskolan/skolan

Den grundläggande principen är att alla friska barn och elever ska vara i förskolan och skolan. I Sverige har vi skolplikt vilket bland annat innebär att du som vårdnadshavare är skyldig att se till att ditt barn är i skolan (grundskola) och fullföljer sin skolgång.

Sjuka barn ska vara hemma

För att förhindra smittspridningen måste vi, tillsammans med dig som vårdnadshavare, följa myndigheternas rekommendationer vilket innebär att vi som arbetar inom förskola/skola och ditt barn ska vara hemma vid något av följande symtom:

  • Feber
  • Hosta, halsont och svårigheter att andas
  • Snuva
  • Illamående
  • Huvudvärk
  • Muskel- och ledvärk

Tänk på att stanna hemma även vid lindriga symtom och vänta minst två dygn (48 timmar) med att lämna ditt barn till förskolan/skolan efter att barnet blivit friskt.

Om rekommendationerna inte följs

Barn och elever som är i förskolan/skolan med något av beskrivna symtom skickas hem. Du som vårdnadshavare blir kontaktad och ansvarar för att hämta ditt barn fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Sjuka familjemedlemmar

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen har något av ovanstående symtom är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på förskolan eller tar med andra sjuka familjemedlemmar dit. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn på förskolan, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Tack för att du tar ditt ansvar!

Eftersom det inte går att förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå ber vi om din uthållighet och ditt tålamod. Stort tack för att du följer gällande rekommendationer och på så sätt bidrar till att minska smittspridningen och att skapa en trygg miljö för övriga barn och vår personal!

Pedagogiska insatser för att förhindra smittspridning

I förskolan och skolan pratar vi med barnen och eleverna kring hur de kan undvika att sprida smitta genom att:

  • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
  • Undvika nära kontakt med andra människor.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
  • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson