Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Stängda verksamheter

För att förhindra spridning av Coronaviruset har Bengtsfors kommun beslutat att stänga vissa verksamheter och ställa in ett antal aktiviteter och evenemang.

Vissa verksamheter stänger helt medan andra har totalt eller visst besöksförbud samt begränsad eller ändrad verksamhet. Du hittar mer information i listan nedan.

Kommunens krisledningsgrupp beslutade den 23 juni att stängning eller andra restriktioner gäller till och med den 31 augusti om inget annat anges.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström