• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Hemtjänst och hemsjukvård nekas äldre och funktionsnedsatta som inte är folkbokförda i kommunen

Hemtjänst och hemsjukvård nekas äldre och funktionsnedsatta som inte är folkbokförda i kommunen

Denna information publicerades: 2020-04-08 18.07

Informationen uppdaterades senast: 2020-06-01 12.31

I den extraordinära situation som nu råder med anledning av spridningen av Covid-19 sätts kommunens resurser inom vård och omsorg under hård press. Personalförsörjningen förvärras på grund av smittorisker i spåren av Coronaviruset och misstänkt sjukdom relaterad till Covid-19.

Varje år har kommunen en ansträngd bemanningssituation, i första hand på grund av svårigheter att rekrytera sommarvikarier då ordinarie personal behöver ha semester. Kommunstyrelsen har därför beslutat att kommunen ska avslå ansökningar om hemtjänst och hemsjukvård till äldre och funktionsnedsatta som inte är folkbokförda i kommunen.

Extraordinär situation

Covid-19 innebär en extraordinär situation med höga sjukskrivningstal på grund av befarade smittorisker. Viss prioritering behöver redan nu ske bland de arbetsuppgifter som ska utföras inom hemtjänst och hemsjukvård.

Våra resurser måste i första hand finnas tillgängliga så att medborgare i Bengtsfors kommun tillförsäkras god vård och omsorg. Sett utifrån detta perspektiv kan kommunens socialtjänst inte ta på sig ansvaret för att ge delårs- eller fritidsboende hemsjukvård eller hemtjänstinsatser. Det gäller redan nu, eftersom situationen är resurskrävande och beredskap behöver finnas för att den kan förvärras.

Av detta skäl behöver medborgare från andra kommuner med behov av hemtjänst begränsas i sin frihet att tillfälligt bosätta sig i kommunen. Den starka rekommendationen är därför att de just i nuvarande läge kvarstannar i sina hemkommuner.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson