Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Vatten, avlopp, el och fiber grävs ner på Strandvägen i Bengtsfors

Längs den blåa markeringen kommer ledningarna att läggas.

Nu pågår arbetet med att förse fastigheterna längs Strandvägen i Bengtsfors med nya avlopp, vattenledningar, elledningar och fiber. Kommunfullmäktige har lagt till Strandvägen som verksamhetsområde för vatten och avlopp, vilket möjliggör projektet.

Behovet av att koppla in fastigheterna längs Strandvägen till det kommunala avloppsnätet har funnits länge och ger både miljö- och hälsovinster. Fastigheterna har tidigare haft enskilda avlopp och många av dessa är inte godkända längre. Eftersom området ligger nära ett befintligt verksamhetsområde, så fungerar det bra att ansluta fastigheterna till kommunalt avlopp. Fastighetsägarna ansvarar själva för att ansluta sin fastighet till de huvudledningar som dras fram. När arbetet med avloppet genomförs byts också det gamla vattenledningarna ut mot nya.

Samtidigt som VA-ledningarna dras fram passar Bengtsfors Energi på att lägga ner el- och fiberledningar. Det gör att elnätet driftsäkras och fastigheterna får möjlighet att ansluta sig till fibernätet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 maj 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson