Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Osäkert om kaffestugan på Majberget kan öppna

Foto: Anna Sandström

Kommunens LSS-enhet har fått i uppdrag att driva kaffestugan på Majberget i Bengtsfors även sommarsäsongen 2020. Verksamheten ska drivas som en daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

På grund av Coronapandemin är det dock oklart om kaffestugan kan öppna och när det i så fall kan ske. Andra verksamheter som drivs av LSS-enheten (Flitiga händer och Utvecklingscentrums café) är sedan tidigare stängda för att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka.

Vi återkommer självklart med information om en eventuell öppning blir aktuell.

Bakgrund

Bengtsfors kommun tog över driften av kaffestugan 2018 efter att den drivits i arrendeform genom privata aktörer under ett antal år. Lokalerna fräschades upp och utrustades med möbler och inventarier. Sommarsäsongen 2019 drevs kaffestugan av brukare inom LSS-enhetens dagliga verksamheter för att få möjlighet till utvecklande arbetsuppgifter.

Verksamheten har marknadsmässiga priser men drivs inte i vinstsyfte.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström