Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Tillfälligt "nattis" öppnar

Denna information publicerades: 2020-05-11 15.15

Informationen uppdaterades senast: 2020-05-11 15.19

Liselotte Emanuelsson och Lena Åhgren, förskolechefer med uppdrag att iordningsställa "nattis". Foto: Anna Sandström

Liselotte Emanuelsson och Lena Åhgren, förskolechefer med uppdrag att iordningsställa "nattis"-avdelningen som kommer att finnas i Björkåsens lokaler i Bengtsfors. Foto: Anna Sandström

På grund av det personalbehov som finns inom vården med anledning av Coronapandemin öppnar vi en "nattis"-avdelning där vi erbjuder barnomsorg på obekväma tider. Syftet är att underlätta för såväl egen som annan vårdpersonal att arbeta på kvällar, nätter och helger. Avdelningen kommer att vara öppen mellan 15 maj till och med 15 september som beslutet ser ut i dagsläget.

Nattis är till för barn upp till tolv år som redan är inskrivna och har plats i kommunens barnomsorg. För att få plats på nattis krävs också att du som vårdnadshavare arbetar inom vård- och omsorgssektorn. Om du vill utnyttja "nattis" men inte har en plats inom barnomsorgen idag måste du först ansöka om barnomsorg.

Verksamheten kommer att finnas i Björkåsens lokaler i Bengtsfors. Planerade öppettider är mellan 18.00 och 08.00 på vardagar (17.00 på fredagar) och dygnet runt på helger.

Ansökan och tidsbokning

  1. Gör en ansökan om barnomsorg (om ditt barn inte redan är inskrivet i barnomsorgen, det vill säga har en plats på förskola eller fritids).
  2. Gör en ansökan om plats på förskola på obekväm arbetstid. Vi behöver din ansökan senast tre dagar innan du ska nyttja platsen.
  3. När vi tagit emot din ansökan om förskola på obekväm arbetstid kontaktar vi dig för att bekräfta din ansökan, planera inskolning samt boka tider för ditt barn på "nattis".
  4. Om du har omsorgsbehov utöver inplanerade tider, ta kontakt med rektor, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. Hör gärna av dig i så god tid som möjligt, för att vi ska kunna ta hand om ditt barn på bästa sätt.

Frågor och svar om "nattis"

Nattis finns i Björkåsens lokaler på Sandgärdesgatan 35 i Bengtsfors. Avdelningen har egen ingång i byggnaden till vänster om huvudentrén.

Det är tyvärr inte möjligt att ha ordinarie personal även på obekväm arbetstid. Vi försöker att ha en ordinarie personal från någon av förskolorna i viss utsträckning på nattis, men i övrigt kommer nattis att bemannas av timvikarier.

Nattis erbjuds mellan 18.00 och 08.00 på vardagar (från 17.00 på fredagar) och dygnet runt på helger.

Nej, nattis är tillgängligt för barn som redan är inskrivna och har en plats i Bengtsfors kommuns barnomsorg (förskola eller fritidshem). Du som vårdnadshavare ska ha ett arbete inom vård- och omsorgssektorn för att få ansöka om en plats på nattis, och inte ha någon annan möjlighet att ordna barnomsorg.

Om ditt barn inte har en plats i barnomsorgen, behöver du ansöka om det först. Barnomsorg erbjuds barn upp till 12 år.

Vi serverar middag, kvällsmat och frukost. Specialkost meddelas som vanligt via Startplatsenlänk till annan webbplats.

Vi har leksaker och spel med mera i lokalerna, och eftersom nattis bedrivs på Björkåsen där det redan finns en förskola kan vi använda både deras lokaler och deras utemiljö.

Nej, du som vårdnadshavare har ansvar för att skjutsa ditt barn till och från nattis och skola.

Vi har två sovrum på nattis. En personal sover tillsammans med barnen i varje rum. Sängkläder finns och sovtider utgår ifrån barnens behov.

För barnen kan det vara ett stort steg att vistas och sova i en okänd miljö. Därför bjuder vi in barn och vårdnadshavare för besök innan vistelse planeras.

Du behöver skicka med ditt barn kläder att sova i, tandborste, hårborste och rena kläder för nästkommande dag. Kom ihåg snuttefilten om den är viktig för ditt barn. Tänk på att de extrakläder som normalt finns på ditt barns förskola, inte finns på nattis. Sängar och sängkläder finns på nattis.

Verksamheten följer de riktlinjer som finns för den vanliga barnomsorgen. Dessutom kommer personalen att arbeta särskilt för att trygga barnen i en ny miljö och ovana omständigheter. Barn klarar att hantera nya situationer på olika sätt och verksamheten kommer genomgående att arbeta med barnens bästa för ögonen.

Nej, det går bra att använda den vanliga schemablanketten för förskolan respektive fritids.

Kontakt

Lena Åhgren
Rektor
0531-52 62 80
lena.ahgren@bengtsfors.se

Björn Lindeberg
Utbildningschef
0531-52 62 04
bjorn.lindeberg@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 maj 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström