Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Sållverk på Majbergsdal kan innebära buller

Foto: Anna Sandström

Tekniska verksamhetsområdet kommer att använda ett sållverk i anslutning till Majbergsdal i Bengtsfors. Sållverket kommer att användas för att sortera massor som är tippade där. Det kan innebära att det kommer att bullra när sållverket är igång.

Planen är att sorteringen kommer att pågå juni månad ut. Vi kommer att placera sållverket så att så mycket ljud som möjligt riktas bort från husen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson