Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Examen för barnskötare/elevassistenter på vuxenutbildningen

Från vänster: Gofran Abdeljabbar, Hadaya Albarade, Sanaa Ahmed, Nesrin Sharaf Eddin, Annica Larsson (lärare), Camilla Fredin (lärare), Nazha Jumaeh, Rajaa Sheikh Haidar, Ranya Rustom, Nermin Aloush, Samara Almasri. Foto: Daria Larsson

Efter ett och ett halvt års studier examinerades 10 färdigutbildade barnskötare/elevassistenter. Alla deltagarna har dubbla behörigheter utifrån Skolverkets nationella yrkespaket.

Utbildningen startade på uppdrag av kommunens personalavdelning och har varit väldigt positiv. Under hela studietiden har deltagarna haft praktik inom förskola/skola och vi inom vuxenutbildningen vill tacka alla i de verksamheterna som ställt upp och hjälpt oss att genomföra utbildningen.

Istället för att kramas och skaka hand under examenstillfället. Foto: Daria Larsson

Rektor Lars Bennersten gratulerar de färdigutbildade eleverna. Foto: Daria Larsson

Jihad Haidar, den ende manlige eleven på utbildningen. Foto: Daria Larsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 maj 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson