Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Gemensam biståndsenhet för Bengtsfors och Dals-Eds kommuner

Illustration: Sofia Magnusson

Från 1 juni bildar biståndsenheten i Dals-Ed en gemensam enhet med biståndsenheten i Bengtsfors. Biståndshandläggarna kommer att ha sitt gemensamma kontor i Ed. Förändringen innebär inte någon skillnad för dig som medborgare.

Handläggarna kommer att vara tillgängliga alla vardagar klockan 08.00 - 09.30. Övrig tid kan man lämna meddelande på telefonsvarare. Du kommer i kontakt med biståndshandläggarna på enheten enligt nedan.

Kontakt biståndshandläggare

Handläggare

Område

Telefon

E-post

Annika Andersson

Eds landsbygd, område Äng, Skåpafors, Laxarby, Ärtemark och Gustavsfors

0534-190 38

annika.andersson@dalsed.se

Helena Weiland

Eds tätort, Billingsfors och socialpsykiatri Dals-Ed

0534-190 39

helena.weiland@dalsed.se

Ruth Bye

Bengtsfors tätort

0534-194 05

ruth.bye@dalsed.se

Lena Magnusson

Dals Långed, Bäckefors och socialpsykiatri Dals-Ed

0534-194 04

lena.magnusson@dalsed.se

Har du frågor kring förändringen eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta:
Sarah Eriksson, enhetschef biståndsenheten, 0534-19451, sarah.eriksson@dalsed.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson