Gemensam biståndsenhet för Bengtsfors och Dals-Eds kommuner

Illustration: Sofia Magnusson

Från 1 juni bildar biståndsenheten i Dals-Ed en gemensam enhet med biståndsenheten i Bengtsfors. Biståndshandläggarna kommer att ha sitt gemensamma kontor i Ed. Förändringen innebär inte någon skillnad för dig som medborgare.

Handläggarna kommer att vara tillgängliga alla vardagar klockan 08.00 - 09.30. Övrig tid kan man lämna meddelande på telefonsvarare. Du kommer i kontakt med biståndshandläggarna på enheten enligt nedan.

Kontakt biståndshandläggare

Handläggare

Område

Telefon

E-post

Annika Andersson

Eds landsbygd, område Äng, Skåpafors, Laxarby, Ärtemark och Gustavsfors

0534-190 38

annika.andersson@dalsed.se

Helena Weiland

Eds tätort, Billingsfors och socialpsykiatri Dals-Ed

0534-190 39

helena.weiland@dalsed.se

Ruth Bye

Bengtsfors tätort

0534-194 05

ruth.bye@dalsed.se

Lena Magnusson

Dals Långed, Bäckefors och socialpsykiatri Dals-Ed

0534-194 04

lena.magnusson@dalsed.se

Har du frågor kring förändringen eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta:
Sarah Eriksson, enhetschef biståndsenheten, 0534-19451, sarah.eriksson@dalsed.se

Relaterad information

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson