Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Besöksförbud på särskilda boenden förlängs till 31 augusti

Denna information publicerades: 2020-06-16 11.13

Informationen uppdaterades senast: 2020-06-16 11.04

Den 15 juni meddelades från regeringen att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs till den 31 augusti. Från och med fredag den 13 mars har vi haft besöksförbud på alla kommunens boenden. Regeringen beslutade den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet trädde i kraft den 1 april.

Regeringsbeslut träder i kraft 1 april

Regeringen har sedan tidigare lämnat en skarp rekommendation mot att besöka äldreboenden. Många kommuner (däribland Bengtsfors kommun) har redan infört olika former av besöksförbud men regeringen inför nu enhetlig och tydlig reglering för hela landet.

Beslutet är generellt för alla äldreboenden i landet och gäller från den 1 april. Den verksamhetsansvarige för ett boende får i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Kommunens boenden som omfattas:

  • Särskilda boenden (äldreboenden) och korttids inom vård och omsorg
  • Gruppboenden inom LSS-verksamheten

Gäller även utanför boendet från 1 april

Besöksförbudet omfattar även att träffas utanför boendet från och med 1 april 2020, efter beslut i ledningsgruppen för kommunens sociala område. Beslutet är ett led i folkhälsomyndighetens rekommendationer till personer över 70 år: ”Vi rekommenderar att du som är 70 år eller äldre begränsar dina nära kontakter”.

Inne på våra boende begränsar vi kontakten mellan de boende då vi så långt det är möjligt inte har gemensamma måltider eller andra former av samvaro. I nuläget är det en relevant åtgärd för att minska och förhindra eventuell smittspridning genom att begränsa den fysiska kontakten mellan anhörig och boende.

Förordningen upphör att gälla vid utgången av juni 2020 och omfattar alla besökare. Förbudet införs för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset till äldre och/eller sköra personer. Endast frisk personal får komma in på våra boenden, och det är också viktigt att vår personal kan fortsätta vara frisk och ta hand om våra äldre.

För dig som är anhörig till någon som bor på ett av våra boenden innebär förbudet att du inte kan hälsa på familjemedlemmar och närstående som du brukar. Om du vill komma i kontakt med anhöriga på något av våra boenden (som saknar egen telefon), ta kontakt med avdelningen som din anhöriga bor på. Det finns tekniska lösningar för att kunna prata med anhöriga via exempelvis facetime eller skype. Det finns också möjlighet till bokade besök med plexiglasskärm mellan boende och anhöriga. Kontakta respektive boende för att planera en sådan kontakt.

Besöksförbudet gäller även dig som nyttjar matservering eller dagverksamhet på våra särskilda boenden samt externa tjänsteutövare/entreprenörer och ideella krafter som till exempel bemannar kiosker med mera.

Besöksförbudet gäller följande boenden:

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström