Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Råd vid värmebölja

Illustration: Sofia Magnusson

Värmeböljor med höga temperaturer kan leda till olika typer av hälsoproblem. Extrem värme är farligt för alla, men äldre och personer med bakomliggande sjukdomar är speciellt sårbara. Äldre personer har en sämre temperaturreglering och nedsatt förmåga att känna törst. Vissa mediciner kan också ge biverkningar vid höga temperaturer.

Tecken på värmepåverkan kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls, och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist. Tänk på att febernedsättande mediciner kan förvärra tillståndet.

Riskgrupper

 • Äldre
 • Hjärt- och kärlsjuka
 • Lungsjuka
 • Njursjuka
 • Personer med allvarlig psykisk sjukdom
 • Demenssjuka
 • Sängliggande
 • Socialt isolerade
 • Spädbarn och små barn
 • Personer som tar läkemedel som påverkar kroppens reglering av värme

Det här kan du göra själv

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen. Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader tre dagar i följd.
 • Drick mer än du brukar. Undvik stora mängder söta och koffeinhaltiga drycker samt alkohol. Ät vätskerik mat, till exempel grönsaker och frukt.
 • Ordna en sval miljö. Utnyttja gardiner, persienner och markiser i din bostad. Använd gärna fläktar men undvik dem i gemensamma utrymmen för att förhindra spridning av coronaviruset. Försök att hitta bostadens svalaste plats, temperaturen kan skilja sig åt med flera grader i olika rum. I byggnader kan värmen stanna kvar en tid efter att utomhustemperaturen har gått ner och göra att det är varmare inomhus än utomhus. Vädra nattetid när det är svalt. Sitt i skuggan om du vistas utomhus.
 • Svalka ner dig, en sval dusch är mest effektiv, en blöt handduk runt nacken är ett alternativ. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder.
 • Undvik fysisk aktivitet, framför allt under dygnets varmaste timmar.

Reaktioner och symtom

Det finns ett antal specifikt värmerelaterade symptom/sjukdomstillstånd, vilka även kan drabba yngre och friska individer:

 • Utslag, små kliande röda knottror. Utslagen är ofarliga och går över av sig själv.
 • Svullnad (ödem) – yttrar sig vanligen som svullna anklar.
 • Yrsel och svimning på grund av uttorkning och vidgning av ytliga blodkärl (ofta vid samtidig hjärt- och kärlsjukdom och medicinering).
 • Värmeutmattning: illamående, kräkningar och cirkulationskollaps. Kan uppträda vid kroppstemperatur på 37-40 grader och beror på vatten- eller saltbrist. Tillståndet kräver en snabb insats med nedkylning och uppvätskning.
 • Värmeslag kan uppstå vid obehandlad värmeutmattning och är ett akut tillstånd med förvirring, kramper, eventuell medvetandeförlust, het och torr hud och en kroppstemperatur som överstiger 40,6 grader. Värmeslag ska behandlas akut för att undvika organsvikt, hjärnskada eller dödsfall.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström