Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Överraskningsbesök från Göteborgs Symfoniker under sommaren

Inget är sig likt i tider som dessa. Vi är dock väldigt tacksamma att vi får överraskningsbesök från Göteborgs Symfoniker vid ett par tillfällen under sommaren.

Vi kommer dock inte med hänsyn till smittorisken och reglerna kring maximalt 50 deltagare att informera i förväg, utan förhoppningsvis befinner du dig på rätt plats vid rätt tid och får ta del av något av besöken.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson