Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Replik med anledning av ledarartikeln i Dalslänningen 26 juni

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordförande, Katrin Thoor, biträdande kommunchef och Sofia Magnusson, kommunikationssamordnare replikerar på ledarartikeln i fredagens Dalslänning. Foton: Niklas Eriksson

I fredagens ledarartikel i lokaltidningen Dalslänningen kritiserar tidningens chefredaktör bland annat kommunens policy kring att rapportera om bekräftad smitta inom vår verksamhet. Vi har valt att replikera på artikeln för att reda ut vilken kommunikation Bengtsfors kommun valt att ha och av vilken anledning.

Bengtsfors kommuns policy att inte lämna ut några uppgifter om var covid-19-smitta lokaliseras i sina verksamheter är oroande och farlig. Skriver Thomas Wallin i sin ledare.

På Dalslänningens hemsida kan du läsa ledarartikeln.länk till annan webbplats

Bengtsfors kommuns replik

Dalslänningen är en viktig informationskälla i det lokala samhället. Det gäller naturligtvis även ifråga om Coronapandemin och vi tolkar med glädje fredagens ledarartikel som att det finns utrymme för fortsatta och utökade möjligheter för angelägen information i det fallet.

För att nå målgruppen som inte läser digitala medier så har vi annonserat i Dalslänningen, vi har gjort adresserade utskick till alla 70+ och vi har gått ut till hushållen med två nummer av Bengtsforskanalen med information kring pandemin. I livsmedelsbutiker har vi erbjudit att sätta upp rollups med hur man skyddar sig mot smittan. De flesta har informationen på plats vid entréer eller vid kassorna. Vi har satt upp skyltar med allmänna råd vid Majbergsdal, nu skyltas badplatser och campingar och inom kort skyltas även kommunens bilar. Allt för att nå så många som möjligt för att minska smittspridningen.

I de delar vi är återhållsamma med information är det inte GDPR som styr utan här är det sekretesslagstiftningen som gäller. Den omfattar även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Det är anledningen till att vi inte publicerar uppgifter om vilket boende eller vilken av våra verksamheter som är drabbad. Som vi sagt tidigare informeras alltid de som berörs personligen och det finns ett långtgående individuellt ansvar enligt smittskyddslagen.

När det gäller fall i förskolan är det inte kommunen som har vårdansvaret, det gör att vi inte har annan information i frågan än den som den enskilde delger oss. Barn under 16 år kommer dessutom inte att kunna testas för covid-19 i Västsverige i sommar utan inrådan från läkare.

Kommunens ansvar är att värna, ta hand om och vårda de medborgare som har behov av det. Vi publicerar inte uppgifter som skulle kunna riskera att dessa enskilda personers hälsotillstånd offentliggörs.

Folkhälsomyndigheten gick redan tidigt i våras ut med att vi har en allmän smittspridning i landet och det är också flera månader sedan som regionen angav att smitta nu fanns i samtliga kommuner. Man ska därför sedan lång tid tillbaka utgå från att smitta finns överallt där vi rör oss. Mot bakgrund av det skulle information från oss, om var i våra verksamheter smitta finns inte ha något som helst värde för att minska smittspridningen. Det är bara cirka 30 % av kommunens invånare som finns i våra verksamheter; hur hanteras information om övriga 70 %?

Information om på vilken ort smittade brukare inom kommunens verksamheter finns förändrar inte på något sätt hur vi ska agera. Nämligen; håll avstånd, tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk, undvik folksamlingar osv.

Stig Bertilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Katrin Thoor
Biträdande kommunchef

Sofia Magnusson
Kommunikationssamordnare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson