Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Ny träbro på plats i Skåpafors

Träbro i Skåpafors, foto: Crister Blüme

Foto: Crister Blüme

I början av juli installerades en ny bro vid passagen intill länsväg 164 i Skåpafors. Bron är byggd i trä av det lokala företaget Fridh och Hell som också fraktade och monterade bron på de tidigare gjutna betongfundamenten.

Den nya träbron ersätter den stenbro som tidigare fanns på platsen men revs av säkerhetsskäl hösten 2017. Projektägare och ägare av markområdet runt bron är Västkuststiftelsen. Bengtsfors kommun har stått för 25 procent av finansieringen av den nya bron.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson