Allas ansvar att förhindra smittspridning

Här finns rekommendationer om vad du bör, kan och får göra beroende på ålder och om du är sjuk eller inte. Regering och myndigheter är tydliga i sitt budskap – alla har ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset. 

Stäng meddelande

Statistik Covid-19 i Bengtsfors kommun

Denna information publicerades: 2020-07-03 14.00

Informationen uppdaterades senast: 2020-07-31 10.13

Illustration: Sofia Magnusson

Här publicerar vi antal bekräftade fall av Covid-19 bland kommunens omsorgstagare (brukare inom äldreomsorg och LSS samt barn och elever inom barnomsorg och skola). På grund av patientsekretess redovisar vi inte vilken enhet, avdelning eller ort som är drabbad. På denna sida hittar du även bekräftade fall bland invånare i Bengtsfors kommun och övriga Dalslandskommuner. Sifforna uppdateras varje torsdag. 

Antal konstaterat smittade brukare/omsorgstagare i Bengtsfors kommun

Datum för uppdatering

Antal

Ökning sedan föregående rapportering

23 juni

Färre än 10


26 juni

Färre än 10

-

3 juli

Färre än 10

-

10 juli

Färre än 10

-

16 juli

Färre än 10

-

23 juli

Färre än 10

-

31 juli

Färre än 10

-

Antal fall redovisas ackumulerat från och med vecka 24, då vi fick vårt första konstaterade fall. Statistiken speglar således inte hur många som är sjuka i dagsläget.

Observera att under sommarmånaderna är flera av våra verksamheter (förskolor och skolor) stängda vilket gör att vi inte alltid får information om smittade personer. När det gäller barn och elever är det inte kommunen som har vårdansvaret vilket gör att vi endast har den information som den enskilde delger oss. Barn under 16 år kommer dessutom inte att testas för covid-19 i Västsverige i sommar utan inrådan från läkare.

Det verkliga antalet smittade kan därför vara fler än de som redovisas i tabellen ovan. I statistiken ovan ingår inte kommunens personal.

Antal konstaterat smittade invånare per kommun i Dalsland (källa: Västra Götalandsregionen)

Kommun

Antal

Ökning sedan föregående rapportering

Bengtsfors kommun

72

1

Dals-Eds kommun

15

oförändrat

Färgelanda kommun

45

4

Melleruds kommun

48

4

Åmåls kommun

77

oförändrat

Ovanstående tabell hämtar statistik från Västra Götalandsregionens hemsida då kommunen inte har något eget statistikunderlag om antal smittade invånare. Rapportering startade den 23 juni. Även denna statistik uppdateras veckovis.

Västra Götalandsregionens statistik över samtliga kommuner i regionenlänk till annan webbplats

Därför publicerar vi statistik

Vi vet att det finns ett stort intresse från allmänheten om antalet smittade personer i kommunens verksamheter. Genom att publicera denna statistik vill vi dämpa oro och ryktesspridning i samhället. Vi vill också uppmana alla att vara uppmärksamma och följa de rekommendationer som finns för att hindra att smittan sprids till samhällets äldre och sköraste.

Men vi är en liten kommun med små enheter och det är därmed svårt att bevara individens anonymitet om vi skulle vara helt öppna. Därför redovisar vi inte antal fall fördelat på verksamhet, enhet, avdelning eller ort.

Vi redovisar inte heller hur många som har tillfrisknat eller avlidit.

Hjälp till att begränsa smittspridningen!

Fortsätt följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, stanna hemma om du är sjuk och vara noga med handhygien etc.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 juli 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström