• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Iakttagelser kring efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Iakttagelser kring efterlevnad av Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Denna information publicerades: 2020-07-07 16.20

Informationen uppdaterades senast: 2020-07-29 09.39

Illustration: Anna Sandström

Med hjälp av allmänheten vill regeringen få in uppgifter om hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd kring Coronapandemin efterlevs.

Syftet med informationsinhämtningen är att regeringen ska få nationella lägesbilder för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Inrapportering av iakttagelser där det finns brister i efterlevnaden gäller främst platser som är kopplade till sommaraktiviteter (badplatser, gästhamnar, utflyktsmål, restauranger etc.) samt resor inom landet.

Lämna dina iakttagelser med hjälp av vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Genom Länsstyrelsen har kommunerna fått i uppdrag att samla in iakttagelser runtom i landet. Bengtsfors kommun har valt att göra det digitalt med hjälp av e-tjänsten ovan. Du kan välja att vara anonym eller inte i din inrapportering. Tänk på att om du är anonym kan vi inte återkoppla till dig.

För vissa verksamheter, exempelvis kollektivtrafik och butiker, finns det inte någon utpekad myndighet som ska utöva tillsyn över åtgärder för att förhindra smittspridning. Iaktagelser eller synpunkter på dessa verksamheter lämnas direkt till verksamhetsutövaren. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström