Besöksförbud på särskilda boenden förlängs till 30 september

Denna information publicerades: 2020-08-21 11.13

Informationen uppdaterades senast: 2020-08-21 14.13

Den 20 augusti meddelade regeringen att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs till den 30 september. Vidare har regeringen gett Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om besöksförbudet i särskilda boendeformer för äldre bör fortsätta att gälla framöver eller ersättas av ett annat typ av myndighetsstöd.

Kommunens boenden som omfattas:

För dig som är anhörig till någon som bor på ett av våra boenden innebär förbudet att du inte kan hälsa på familjemedlemmar och närstående som du brukar. Om du vill komma i kontakt med anhöriga på något av våra boenden (som saknar egen telefon), ta kontakt med avdelningen som din anhörige bor på. Det finns digitala lösningar för att kunna prata med anhöriga via exempelvis facetime eller skype. Det finns också möjlighet till bokade utomhusbesök med plexiglasskärm. Kontakta enhetschef på respektive boende för att planera ett sådant besök.Undantag från besöksförbudet kan göras om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten. Hör av dig till enhetschefen för boendet för att resonera om eventuella besök.

Inne på våra boende begränsar vi kontakten mellan de boende då vi så långt det är möjligt inte har gemensamma måltider eller andra former av samvaro. I nuläget är det en relevant åtgärd för att minska och förhindra eventuell smittspridning genom att begränsa den fysiska kontakten mellan anhörig och boende.

Endast frisk personal får komma in på våra boenden, och det är också viktigt att vår personal kan fortsätta vara frisk och ta hand om våra äldre.

Besöksförbudet gäller även dig som nyttjar matservering eller dagverksamhet på våra särskilda boenden samt externa tjänsteutövare/entreprenörer och ideella krafter som till exempel bemannar kiosker med mera.

Regeringsbeslut om besöksförbud

Regeringen beslutade första gången den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av coronaviruset. Den 15 juni meddelades från regeringen att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden förlängs till den 31 augusti.

Bengtsfors kommun har haft besöksförbud på samtliga boenden från och med den 13 mars.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 augusti 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström