Felaktiga provkit orsak till justerad Covidstatistik

Illustration: Sofia Magnusson

Den 27 augusti har Folkhälsomyndigheten skrivit ner antalet konstaterade sjukdomsfall med fler än 3000 personer för hela landet. Det har gjorts på grund av att det i efterhand visat sig att ett antal tester gett fel utslag. De personerna hade alltså inte Covid-19 och har därför tagits bort ur statistiken i efterhand. Justeringarna gör att siffrorna på kommunnivå ser något märkliga ut, exempelvis sjunker antalet smittade i Bengtsfors kommun från 76 fall till 48 fall med bekräftad Covid-19. Vi kommer tillsvidare utgå från Folkhälsomyndighetens justerade siffror för kommuner när det gäller bekräftade sjukdomsfall.

Antal konstaterat smittade invånare per kommun i Dalsland (källa: Västra Götalandsregionen och Folkhälsomyndigheten)

Kommun

Antal smittade innan korrigering*)

Ökning sedan föregående rapportering

Antal smittade efter korrigerad statistik*)

Bengtsfors kommun

76

2

48

Dals-Eds kommun

44

1

41

Färgelanda kommun

56

oförändrat

51

Melleruds kommun

49

oförändrat

33

Åmåls kommun

83

1

79

*)Felaktiga provsvar påverkar statistiken över antal smittade

Bakgrund

Två svenska laboratorier har upptäckt brister i ett CE-märkt så kallat test-kit som använts för att visa om man har en pågående covid-19-infektion. På grund av felet har testmetoden inte kunnat skilja mellan låga nivåer av covid-19-virus och negativt prov. Felet har lett till att ca 3 700 personer provtagna i nio olika regioner (varav Västra Götalandstegionen är en) har sannolikt fått falska positiva svar. De har alltså felaktigt fått veta att de har en covid-19-infektion och ingår också i ovanstående statistik över antal smittade per kommun.

Folkhälsomyndigheten skriver följande på sin statisitksajt:

Observera att data har korrigerats den 27 augusti 2020. Data kan även komma att justeras något under följande dagar. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om de felaktiga provsvaren.länk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson