Tomter till salu

Totalt finns sju tomter till salu på området Sulfiten i Bengtsfors. Bilden visar tomten Knipan 7. Foto: Sofia Magnusson.

Nu säljer vi sanerade tomter på Sulfitenområdet, sidan Södra i Bengtsfors. Totalt finns sju tomter till försäljning.

Kartöversikt på tomter till försäljning på området Sulfiten.

De blåmarkerade tomterna i kartan visar de tomter som är till försäljning.

Fakta om tomterna

Nummer i kartan

Fastighetsbeteckning

Yta i kvadratmeter

Pris i SEK

1

Strandpiparen 13

717

128 500

2

Strandpiparen 12

684

128 500

3

Strandpiparen 9

700

128 500

4

Knipan 2

682

128 500

5

Knipan 1

667

128 500

6

Knipan 7

642

128 500

7

Knipan 4

674

128 500

Riktpriset för tomterna ligger på 128 500 kronor enligt en värdering från 2018.

Värdeutlåtande av fastigheterna Knipan 1 med flera av Svefa AB.

Planändring på gång

Observera att i dagsläget tillåter detaljplanen byggnation av enbostadshus men arbete pågår med en planändring för att även tillåta byggnation av flerbostadshus.

Anbudsförfarande

Vi välkomnar anbud från såväl privatpersoner som företag. Sista datum för att lämna anbud är 11 oktober 2020.

Lämna anbud med hjälp av vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Försäljningen sker med fri prövningsrätt. Det är kommunstyrelsens allmänna utskott som fattar beslut om fortsatt budgivning mellan utvalda anbudsgivare alternativt försäljning.

Foto

Strandpiparen 13 och 12

Strandpiparen 13 och 12. Foto: Sofia Magnusson

Strandpiparan 9

Strandpiparan 9. Foto: Sofia Magnusson

Knipan 2 och 1

Knipan 2 och 1. Foto: Sofia Magnusson

Knipan 1 och 7

Knipan 1 och 7. Foto: Sofia Magnusson

Knipan 4 och 1

Knipan 4 och 1. Foto: Sofia Magnusson

Kontakt

Henrik Andersson
Mark- och exploateringsingenjör
0531-52 61 20
henrik.andersson@bengtsfors.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Sidan publicerad av: Anna Sandström