Ta ansvar för att förhindra smittspridning i skola och förskola

Denna information publicerades: 2020-09-18 09.33

Informationen uppdaterades senast: 2020-12-04 11.02

Tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att förhindra smittspridningen av Coronaviruset - det är regeringens och svenska myndigheters tydliga budskap.

Är ditt barn sjukt med något eller några av nedanstående symtom ska barnet vara hemma och inte träffa andra människor. Lämna inte barnet på förskolan eller skolan. Håll barnet hemma två dygn efter sista symtom. Det gäller även vid milda sjukdomssymtom.

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Du som vårdnadshavare har ett stort ansvar i att göra ovanstående bedömning för att undvika att vi får in smitta i våra verksamheter.

Om rekommendationerna inte följs

Barn och elever som är i förskolan/skolan med något av beskrivna symtom skickas hem. Du som vårdnadshavare blir kontaktad och ansvarar för att hämta ditt barn fram tills dess att barnet har fyllt 18 år och är myndig.

Sjuka familjemedlemmar

Om du som vårdnadshavare eller någon annan i familjen har något av ovanstående symtom är det olämpligt att just du lämnar och hämtar barnet på förskolan eller tar med andra sjuka familjemedlemmar dit. Om du ändå måste lämna och hämta ditt barn på förskolan, prata med personalen om bästa tid och plats för att göra det. Det är viktigt att vara försiktig i dessa situationer.

Tack för att du tar ditt ansvar!

Eftersom det inte går att förutsäga hur länge pandemin kommer att pågå ber vi om din uthållighet och ditt tålamod. Stort tack för att du följer gällande rekommendationer och på så sätt bidrar till att minska smittspridningen och att skapa en trygg miljö för övriga barn och vår personal!

Pedagogiska insatser för att förhindra smittspridning

I förskolan och skolan pratar vi med barnen och eleverna kring hur de kan undvika att sprida smitta genom att:

 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvika nära kontakt med andra människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter toalettbesök.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2020
Sidan publicerad av: Sofia Magnusson